Đăng ký Xét tuyển Trực tuyến
  • Chào mừng các bạn đăng ký xét tuyển vào CĐ, TC trường Cao Đẳng Thống Kê 2. Để thực hiện đăng ký xét tuyển, các bạn làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản
  • Bước 2: Nhập thông tin đăng ký xét tuyển
  • Bước 3: Đăng ký xét tuyển
  • Bước 4: In kết quả đăng ký
 
 
Vui lòng chờ...